<body> body bgcolor: #ffffff{ background: #ffffff; background-repeat: repeat; background-position: center; }
Happiness.

  1. Hahahahha! Frustrated artist na ko, so kailangan ko na ng pagkain. =))) 
Gabing gabi na! Harujusku. :))
Cheers! :DD

    Hahahahha! Frustrated artist na ko, so kailangan ko na ng pagkain. =))) 

    Gabing gabi na! Harujusku. :))

    Cheers! :DD

  2.    11 notes

    1. spinwheeel posted this

Get Tumblr Layouts